Bewerben Sie sich jetzt!
Bewerben Sie sich jetzt!
×

24/7 Hotline:
0800 2388 330

Rufen Sie uns an...

Centrum BHP

Wspólnymi siłami dla naszego bezpieczeństwa

Proces i cel

Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia oraz środowiska, jak również jakość mają dla zarządu i pracowników firmy Hoffmeier GmbH + Co. KG najwyższą wartość.

W celu poprawy wydajności wszystkich procesów w przedsiębiorstwie kierownictwo firmy odpowiedzialnie zdefiniowało politykę jakości i bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska zgodnie z wymaganiami normy DIN EN ISO 9001:2008 oraz regulacji SCCP / SCP i określiło je jako instrument poprawy wydajności.

Zasady:

  • Podstawową zasadą naszego przedsiębiorstwa jest nasza polityka jakości. Rozpoznanie, zrozumienie i kierowanie procesami stanowiącymi elementy systemu wpływają na skuteczność oraz efektywność naszego przedsiębiorstwa podczas osiągania założonych celów.
  • Zarząd firmy spełnia wszystkie wymagania służące zachowaniu zdrowia naszych pracowników i osób trzecich oraz stworzeniu zdrowego środowiska dla nas i naszych klientów.
  • Zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących ustaw, przepisów i innych wymagań odnośnie BHP oraz ochrony środowiska jest częścią składową polityki naszego przedsiębiorstwa.
  • Promowanie wśród naszych pracowników idei jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska jest ciągłym zadaniem kierownictwa.
  • Nasz wyśmienicie przeszkolony i zmotywowany personel kieruje się zasadą, aby przy zastosowaniu nowoczesnych metod i sprawdzonych procedur unikać wypadków, chorób zawodowych oraz zagrożeń dla zdrowia czy szkód ekologicznych i materialnych. Przy tym staramy się o stałą poprawę standardów bezpieczeństwa, zdrowia i ekologii.
Hoffmeier - Arbeitssicherheitszentrum

Nasz najwyższy cel: ZERO WYPADKÓW w przedsiębiorstwie i konsekwentne przestrzeganie „złotych zasad” BHP.

Zobowiązujemy się:

  • przestrzegać wszystkich praw, przepisów i dyrektyw BHP,
  • stosować odpowiedni system zarządzania BHP,
  • regularnie zbierać i analizować dane dotyczące BHP.

LMRA - Last Minute Risk Analyse

LMRA to narzędzie, które powinno podnosić świadomość redukcji ryzyka. Analiza jest przeprowadzana bezpośrednio przed rozpoczęciem prac na stanowisku przez osoby zatrudnione, wykonujące pracę. LMRA ma na celu rozpoznanie wszystkich rodzajów ryzyka dla bezpieczeństwa, zdrowia oraz środowiska na stanowisku pracy w celu niknięcia wypadków. Analiza pokazuje, kiedy występują zagrożenia podczas planowanej pracy. Prace mogą zostać rozpoczęte dopiero wtedy, gdy usunięto wszystkie zagrożenia przez podjęcie odpowiednich środków.

Certyfikaty i aprobaty

Wszystkie wymagane certyfikaty znajdują się do pobrania na naszej stronie „Certyfikaty i aprobaty”.

Informacje do pobrania

Dalsze obszerne informacje do pobrania. Kliknij w przycisk „Pobierz materiały informacyjne”.

Copyright 2024 © HOFFMEIER INDUSTRIEANLAGEN GmbH + Co. KG.