Bewerben Sie sich jetzt!
Bewerben Sie sich jetzt!
×

24/7 Hotline:
0800 2388 330

Rufen Sie uns an...

Oświadczenie o ochronie danych

1. Podmiot odpowiedzialny

Odwiedzając naszą stronę internetową, oczekujesz, że wysoką jakością będą charakteryzować się nie tylko oferowane przez nas produkty, ale również proces przetwarzania Twoich danych osobowych. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych i działamy w zgodzie z Twoimi preferencjami oraz niemieckimi i unijnymi przepisami o ochronie danych. Dane osobowe to dane, które służą do określania Twojej tożsamości lub mogą zostać do tego wykorzystane. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy pozwalają nam na to przepisy prawne lub Twoja wcześniejsza zgoda.

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest:

HOFFMEIER INDUSTRIEANLAGEN GmbH + Co. KG
Kranstraße 45
D-59071 Hamm-Uentrop
E-Mail: info@hoffmeier.de

Jeśli masz pytania z zakresu ochrony danych lub ich bezpieczeństwa, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych

Frau Lucia Straßer
@-yet GmbH
Der Datenschutzbeauftragte der Hoffmeier Industrieanlagen GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-Mail: datenschutz@hoffmeier.de

Do naszych usługodawców należą np. centra danych, firmy zajmujące się analizą internetową i dystrybutorzy. Korzystanie z Twoich danych przez usługodawców dla ich własnych lub innych celów jest zabronione. Chcemy umożliwić Ci sprawdzenie w dowolnym momencie (w poniższej części), jakie dane osobowe są zbierane na naszej stronie i w jaki sposób są one następnie przetwarzane.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zapisujemy Twoje dane, aby realizować usługi będące częścią umowy, takie jak: dostawa, płatność i rozliczenie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zawarta z Tobą umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy również przetwarzać Twoje dane w wymaganym przez prawo zakresie, aby wypełnić obowiązki przechowywania dokumentacji zgodnie z niemieckim prawem handlowym i podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto wykorzystujemy Twoje dane do marketingu bezpośredniego, czyli przesyłania informacji o naszych produktach, usługach i promocjach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), aby zachęcić Cię do stania się naszym klientem (informacja zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. d RODO). Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych do celów reklamowych pod wyżej wymienionymi warunkami. Do innych odbiorców, którzy korzystają z Twoich danych w ramach realizacji umowy wynikającej z zamówienia zalicza się: dostawców usług logistycznych (wyłącznie dane adresowe), dostawców usług płatniczych (wyłącznie dane dotyczące płatności) lub firmy zajmujące się wysyłką materiałów reklamowych w ramach marketingu bezpośredniego (wyłącznie dane adresowe). Okres przetwarzania zależy od celu umowy, jak również od powiązanych z tym ustawowych wymogów dotyczących przechowywania i dokumentowania. Będziemy używali Twoich danych do marketingu bezpośredniego, aż do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

3. Twoje prawa z zakresu ochrony danych i prawo do odstąpienia od umowy

W kwestii przetwarzania danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Prawo do uzyskania informacji od administratora odpowiedzialnego za konkretne dane osobowe

  • Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w następnych akapitach.
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w następnych akapitach.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Po spełnieniu wymogów prawnych masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych. Jeśli sprzeciwiasz się wykorzystywaniu Twoich danych do celów reklamowych lub chcesz wycofać udzieloną zgodę, wystarczy w dowolnym momencie przesłać krótką wiadomość do naszego inspektora ochrony danych e-mailem na adres datenschutz@hoffmeier.de lub pocztą na adres HOFFMEIER INDUSTRIEANLAGEN GmbH + Co. KG, Kranstraße 45, D-59071 Hamm-Uentrop. Twoje dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych i innych celach, których dotyczy wycofana przez Ciebie zgoda. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, na które wyrażono zgodę wcześniej, przed jej wycofaniem. Po wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach reklamowych lub po wycofaniu przez Ciebie zgody, jesteśmy zobowiązani, zgodnie z wytycznymi niemieckich organów nadzorujących ochronę danych, dodać konieczne do tego dane (imię i nazwisko, adres, adres e-mail) do wewnętrznej listy osób, które zablokowały przetwarzanie do celów marketingowych, i na stałe – tylko w tym celu – zapisać je (zablokować) oraz używać ich do porównywania z naszymi przyszłymi danymi dotyczącymi reklamy. (Art. 21 ust. 3, art. 17 ust. 3 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Można w ten sposób zagwarantować trwałe poszanowanie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingowych lub wycofania Twojej zgody. Jeśli masz pytania na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, chętnie udzielimy w dowolnym momencie informacji o dotyczących Ciebie danych. Ponadto, po spełnieniu wymogów prawnych, masz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych. Prosimy o zwracanie się we wszystkich tych przypadkach do naszego inspektora ochrony danych (patrz dane kontaktowe, pozycja 1) pod podanymi adresami. Masz również prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych.

4. Przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie internetowej

Wyświetlanie naszej strony internetowej
Firma Hoffmeier Industrieanlagen GmbH (w ogólnie akceptowanym stopniu koniecznym do korzystania ze stron internetowych) przetwarza tzw. pliki dziennika, w momencie gdy użytkownik wyświetla naszą stronę internetową. Przy wyświetlaniu naszej strony internetowej nasz serwer rejestruje nazwę domeny i adres IP Twojego komputera, nazwę pliku i wybrany adres URL, kod odpowiedzi HTTP i ewentualnie adres URL, który przekierowuje do naszej strony (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Jest to powszechnie stosowana, zwykła procedura techniczna, konieczna do umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej. Jesteśmy przy tym wspierani przez naszych technicznych usługodawców, którzy wykonują obowiązki podmiotu przetwarzającego. Wyżej wymienione dane są protokołowane i wykorzystywane do ochrony przed sprzecznym z prawem użyciem lub do ochrony naszego serwera przed próbami ataku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane są usuwane po 6 miesiącach.

Google Analytics
Na naszej stronie korzystamy z funkcji narzędzia do analizy internetowej Google Analytics. Jego dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to pliki tekstowe, zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę Twojego użytkowania naszej strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Zapisywanie plików cookies Google Analytics (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) następuje na podstawie naszych uzasadnionych interesów, takich jak analiza zachowania użytkownika w celu optymalizacji oferty internetowej i reklamy. Google wspiera nas w tych zadaniach w charakterze podmiotu przetwarzającego. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, generowania raportów w zakresie aktywności na stronie oraz realizacji innych usług na rzecz operatora strony związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przesłany z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Anonimizacja adresów IP: Anonimizacja adresów IP jest na tej stronie aktywna. W państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach, które podpisały porozumienie o europejskim obszarze gospodarczym, Twój adres IP jest najpierw skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera w USA przesyłany jest pełen adres IP, który zostaje tam następnie skrócony. Podstawą prawną dla przesyłania danych osobowych jest tzw. EU-US Privacy Shield.

Wtyczka do przeglądarki
Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy jednak, że nie będziesz mógł wtedy korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony. Możesz ponadto zablokować przesyłanie danych do Google – zarówno tych z pliku cookie, jak i danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (włączając w to twój adres IP) – oraz zablokować ich przetwarzanie przez Google, pobierając pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki i instalując ją: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Sprzeciw wobec gromadzenia danych: Możesz zablokować gromadzenie swoich danych przez Google Analytics, klikając w następujący link. Zostanie umieszczony tzw. opt out cookie, który będzie zapobiegał gromadzeniu Twoich danych podczas przeglądania naszej strony internetowej w przyszłości: Dezaktywacja Google Analytics. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics znajdziesz w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Powierzenie przetwarzania danych osobowych: Zawarliśmy z Google umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymagań niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych podczas korzystania z Google Analytics. Dane demograficzne w Google Analytics: Ta strona używa funkcji „Dane demograficzne” Google Analytics. Dzięki temu możliwe jest tworzenie raportów dostarczających informacji o wieku i płci użytkowników oraz o ich zainteresowaniach. Dane te pochodzą z dopasowanej do zainteresowań reklamy Google oraz danych odwiedzających zewnętrznych usługodawców. Dane te nie mogą być przyporządkowane konkretnej osobie. Możesz w dowolnym momencie zdezaktywować tę funkcję w ustawieniach swojego konta Google lub całkowicie zablokować gromadzenie Twoich danych przez Google Analytics wg instrukcji z punktu „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Kontakt/pytania
Jeśli masz pytania albo życzenia, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Aby odpowiedzieć na zapytania dotyczące naszych produktów i usług przetwarzamy Twoje dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO). Podanie danych teleadresowych oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne do realizacji zapytania i odpowiedzi na nie. Dobrowolne podanie pozostałych danych ułatwia nam realizację Twojego zapytania. Dane z Twojego zapytania gromadzimy z reguły przez 6 lat po udzieleniu odpowiedzi, jeśli mamy do czynienia z korespondencją handlową lub biznesową (§ 257 ust.4 HGB niemieckiego kodeksu handlowego, art. 6 ust.1 lit. c RODO).

Zmiana celu przetwarzania
Jeśli z biegiem czasu zmienimy cele przetwarzania, poinformujemy Cię wcześniej o aktualizacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych.

Wydłużone okresy przechowywania danych
Podane okresy przechowywania danych mogą się odpowiednio wydłużyć, jeśli w pojedynczym przypadku (w szczególności gdy dane są przetwarzane do różnych celów) wystąpi umowny lub prawny obowiązek dłuższego przechowywania dokumentacji.

5. Czym są dane obowiązkowe lub pola obowiązkowe?

Jeśli przy pozyskiwaniu danych niektóre pola są oznaczone jako obowiązkowe lub opatrzone gwiazdką ( * ), udostępnienie tych danych jest wymagane prawnie lub umownie bądź potrzebujemy tych danych do zawarcia umowy, wykonania zamawianej usługi czy też do realizacji podanego celu. Podanie tych danych jest oczywiście kwestią Twojej indywidualnej decyzji. Ich niepodanie może skutkować niespełnieniem przez nas umowy, niewykonaniem zamawianej usługi lub niezrealizowaniem podanego celu.

6. Informacje o plikach cookies

Na stronie internetowej Hoffmeier Industrieanlagen GmbH dane są pozyskiwane przy pomocy narzędzi do analityki internetowej i wykorzystywane do celów marketingu oraz optymalizacji. Zostały one poniżej szczegółowo i wnikliwie opisane oraz wyjaśnione. Dla lepszego zrozumienia chcemy Ci wyjaśnić, czym są pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze. Stosuje się je, by umożliwić ponowne rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Z tych danych tworzone są pod pseudonimem profile użytkowników. Jeśli nie udzieliłeś na to osobnej zgody, dane te nie będą wykorzystywane do ustalania Twojej tożsamości i nie będą łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu. Adresy IP są używane w tym procesie wyłącznie w formie zanonimizowanej. Wykorzystujemy te dane, aby optymalizować ofertę i dopasowywać ją do potrzeb naszych klientów. Możesz sprzeciwić się tworzeniu profili użytkowników przez umieszczenie opt out cookie. Ponadto wykorzystujemy cookies, aby ułatwić klientom korzystanie z naszej strony internetowej. Wykorzystujemy do tego celu informacje o dacie i czasie przebywania na naszej witrynie oraz o stronach odwiedzonych przez użytkownika. Większość przeglądarek jest ustawiona tak, że automatycznie akceptuje pliki cookies. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by otrzymywać informacje o umieszczaniu na Twoim urządzeniu plików cookies, albo ich umieszczanie będzie całkowicie blokowane lub ograniczane. Jeśli zdezaktywujesz lub ograniczysz za pomocą swojej przeglądarki pliki cookies, nie będziesz mógł korzystać z różnych funkcji naszej strony internetowej. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej możesz w dowolnym momencie usunąć zapisane pliki cookies, również automatycznie.

Pod poniższymi linkami możesz się dowiedzieć więcej o tej funkcji w najczęściej używanych przeglądarkach:

  • Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Firefox: http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
  • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647
  • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html


Jeśli nie zmieniałeś i nie zmienisz domyślnych ustawień, pliki cookies umożliwiające oraz zapewniające działanie wymaganych funkcji technicznych pozostaną na Twoim urządzeniu końcowym do zamknięcia przeglądarki; inne pliki cookies mogą na nim pozostać jeszcze dłużej.

7. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, by chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych i zapewnić ochronę Twoich praw, a także przestrzeganie stosownych przepisów unijnych z zakresu ochrony danych osobowych i przepisów Republiki Federalnej Niemiec. Podjęte środki mają trwale zapewnić poufność i integralność Twoich danych, jak również dostępność oraz odporność systemów i usług przy przetwarzaniu Twoich danych. Mają poza tym szybko przywrócić dostępność danych i dostęp do nich w przypadku fizycznej albo technicznej awarii. Do stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa należy również szyfrowanie Twoich danych. Wszystkie informacje podawane online są najpierw szyfrowane, a dopiero później przesyłane. Dzięki temu nieupoważnione osoby trzecie nie mają nigdy wglądu w Twoje informacje. Nasze przetwarzanie danych i środki bezpieczeństwa są na bieżąco ulepszane stosownie do rozwoju technologicznego. Pracownicy Hoffmeier Industrieanlagen GmbH są lub będą zobowiązani pisemnie do zachowania poufności i przestrzegania wymogów RODO z zakresu ochrony danych osobowych.

8. Rekrutacja

Hoffmeier Industrieanlagen GmbH zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, by realizować proces rekrutacji. Przetwarzanie może odbywać się również w formie elektronicznej. Ma to miejsce w szczególności w sytuacji, gdy kandydat przesyła administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej, np. drogą mailową lub przez formularz znajdujący się na stronie internetowej.

Jeśli administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych zawrze umowę o pracę z jednym z kandydatów, dane przesyłane w celu ustanowienia stosunku pracy są zapisywane zgodnie z prawem. Jeśli administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych nie zawrze umowy z kandydatem, dokumenty rekrutacyjne są automatycznie usuwane po upływie trzech miesięcy od udzielenia odmownej decyzji, o ile nie koliduje to z innymi uzasadnionymi interesami administratora. W tym znaczeniu inny uzasadniony interes to np. spoczywający na administratorze ciężar dowodu w procesie wytoczonym na podstawie niemieckiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

9. Zmiany

Oświadczenie o ochronie danych musi być co jakiś czas dostosowywane do stanu faktycznego i sytuacji prawnej. Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o ochronie danych przed każdą wizytą na naszej stronie internetowej, aby być na bieżąco informowanym o ewentualnych zmianach i aktualizacjach.

Copyright 2024 © HOFFMEIER INDUSTRIEANLAGEN GmbH + Co. KG.